Bestuur

Graag stellen wij ons voor!
Hierbij willen wij de Stichting Historie Brandweer Hengelo aan u voorstellen. Onze Stichting bestaat uit een bestuur van 5 personen: Rob Olbertz (voorzitter), Bart Methorst ( penningmeester/interim secretaris) Freddy Westerhof( bestuurslid) Ennie Jansen(bestuurslid), Toon Diepenmaat ( bestuurslid, voorzitter TC) en wordt nauw bijgestaan door een Technische Commissie van 6 personen.

Iedere maandagochtend is het bestuur en de technische commissie aanwezig in de brandweerkazerne van Hengelo Noord aan de Torenlaan voor overleg, reparatie, restauratie en onderhoud van ons expositiemateriaal en rijdend materieel. Naast veel klein expositiemateriaal bezit onze stichting enkele historische hefboombrandspuiten, motorspuit-, schuimblus-, aggregaat- en poederblusaanhangers. Het oudste bouwjaar gaat terug tot 1827. Daarnaast hebben wij een oldtimer autospuit van het merk Ford Thames type 800 met bijbehorende motorspuitaanhanger, afkomstig van de vroegere machinefabriek Gebr. Stork & Co. Deze wordt regelmatig ingezet bij evenementen, optochten, jubilea en intochten van Sinterklaas.

Onze doelstelling
Onze stichting is een zelfstandig opererende organisatie en heeft als doelstelling het achterhalen en archiveren van de historie van alle (bedrijfs) brandweerkorpsen in Twente in de ruimste zin. Waar nodig gebeurt dit via onderzoek en raadpleging van het Nationale Brandweer Documentatie Centrum.

Publicaties
Voor het archiveren van de historie worden de verzamelde gegevens, zowel op beeld als geluid, vastgelegd in een register. Achterhaalde historie wordt op schrift gesteld. Sinds haar ontstaan heeft de stichting de volgende boeken en publicaties geschreven:
– 1995: Titel “De brandweer in Hengelo tijdens de oorlogsjaren 1940 – 1945”, naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de bevrijding van de tweede wereldoorlog.
– 2000: “Van modelmakerij naar brandweerkazerne”, naar aanleiding van het verbouwen van de voormalige modelmakerij van machinefabriek Gebr. Stork & Co tot de huidige brandweerkazerne van Hengelo Centrum. Dit boek is verfraaid met vele foto’s.
– 2011: Publicatie over de restauratie van de hefboombrandspuit van de Gebr. Guyon uit 1862.
– 2015: Publicatie van het maken van een reproductie van een Bikkers hefboombrandspuit uit 1896.
– 2016: Publicatie naar aanleiding van ons 25-jarig bestaan.

Van de onderstaande bedrijfsbrandweerkorpsen hebben wij de historie vastgelegd:
– Stork & Co
– Holec / Heemaf
– Akzo
– IJsselcentrale

Om financiële redenen was het voor ons niet mogelijk om deze in boekvorm te laten verschijnen.

SHBH